Pejuang atau Pecundang?

*Suwandono (mr.swand@yahoo.co.id)   Seorang sahabat menyatakan berniat alih profesi dari pegawai menjadi wirausahawan. Ia  menemui saya